Navigācija

Mūs atbalsta

Kultūrkapitāla fonds

Rīgas starptautiskais ROTARI klubs

SIA „Baltijas sveces”

A/S Agrofirma „Tērvete”

SIA „Lūcija”

Grāmatnīca „Aģis”

"Firma Zemgale" SIA

Firma ”Ilva”

SIA "FIXCMS"

„Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne” SIA

Un citi...

Informācija par festivālu

Starptautiskais teātru festivāls “Pitons”

2023. gada 27. un 28. maijā
Festivālu organizē biedrība "VR2",
Pārdaugavas BJC "Altona"
Programma:
15:00 Festivala atklasana
15:15 Pardaugavas BJC "Altona" teatris "REVEDO" A.Eglitis
"Ferdinands un Sibilla". Rezisore: Velga Lice
16:00 Lati Bergen teatris pêc T.Gorihas Zernas romana ''Meitina" motiviem, L.Ozolas dramatizejums "Miglas pilnas acis". Rezisore: Liara Ozola
16:30 Rigas Lietuviesu vidusskolas 7.klases teatris Rainis "Zelta zirgs". Rezisors: Reinis Vejins
17:10 Latviesu teatris Italija "Momento" Sandija Martinsone (balstitas uz patiesiem stästiem, kuras piefikseja Italija dzivojosas Momento teâtra aktrises) "Sarunas". Rezisore: Lasma Pintere
18:00 RTU studentu teâtris "Kamertonis" L.Stancika "Studentu kaislibas". Rezisore: Ludmila Stancika
19:30 Pardaugavas BJC "Altona" teâtris "REVEDO" H.Paukss "Panküku feja". Rezisore: Velga Lice
20:15 Rezisoru sarunas un festivala dalibniekiem neformála tiksanãs
Velga Līce08.05.2023